Translate

Jules gaat logeren

Wat is de bedoeling van "Jules gaat logeren"?  Jules is de ideale instap om op een natuurlijke manier de interactie tussen begeleider en de kleuters te stimuleren en bij te sturen.  Jules is immers vriend en bondgenoot van elke kleuter.  Hij vraagt hen om raad en heeft dikwijls hun hulp nodig. In het thema “Neuzen snuiten” plast Jules bijvoorbeeld toevallig in zijn broek.  Hij is verlegen en vraagt raad aan de kleuters. Begeleider en kleuters zoeken samen een oplossing. Omdat de kleuters zich kunnen identificeren met Jules, zullen ze sneller hun gevoelens, ideeën en gedachten vrij uiten.  Jules lokt taalgebruik uit bij de kleuters waarop de begeleider via Jules kan reageren.

Hieronder kan je de lijst vinden op welke woensdagen en bij welk klasvriendje onze klaspop Jules gaat logeren.  Mocht uw kleuter die dag afwezig zijn, dan zoeken we een andere data.  Ik wens jullie alvast heel veel plezier toe...
PAS OP: Door ziekte kunnen er wijzigingen aan dit schema aangebracht worden.  Gelieve hier rekening mee te houden.


Oktober: 
November: 
December: 
Januari: 
Februari: 
Maart: 
April: 

Link liedje Jules: Pyjama aan
Nadat elke kleuter in onze Dribbelklas Jules heeft meegekregen, beginnen we terug vooraan in het rijtje en mag Jules nog eens mee op logement.  Maar het is zeker niet de bedoeling dat er dan nog eens in het Jules belevenissenboek wordt geschreven. Het Jules belevenissenboek zal wel in de Juleskoffer zitten om samen in te kijken.  Juf zal niet vooraf bepalen wie wanneer Jules dan meekrijgt en het zal ook eens op een andere dag zijn dan een woensdag daar het anders niet lukt om nog eens allemaal Jules mee op logement te krijgen.

VEEL PLEZIER!!